Placebodefekten

FullSizeRender

Gunnar R. Tjomlid

Tirsdag 4.november hadde Kultur- og Samfunnsutvalget i Lillehammer besøk av Gunnar Roland Tjomlid. Tjomlid er aktuell med boken “Placebodefekten”, som tar for seg kritisk tenkning – hvorfor vi ikke bestandig kan stole på egne sanser.

Gjennom cirka én klokketime gikk Tjomlid gjennom faktorer som påvirker hvordan vi mennesker oppfatter og tolker våre omgivelser – og viste til hvor ofte vi blir lurt av oss selv. Tjomlid brukte også tid på forklare hvordan dette kan relateres til alternativ behandling, og hvilke implikasjoner dette kan ha for “medisinsk” behandling av mennesker.

Gjennom å bruke “Placebodefekten” , viser Tjomlid til at “placebo” kan ha sin plass i samfunnet, men at dagens tilnærming og praksis i deler av alternativ-bransjen er utfordrende for samfunnet. Foredraget var informativt og godt gjennomført. Foredraget inspirerte til ny tenkning om både alternativ behandling og helsepåstander. Vi mottok gode tilbakemeldinger fra publikum i etterkant.

Advertisements
Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: