Kultur- og Samfunnsutvalget i Lillehammer søker nytt styre!

Ønsker du å videreutvikle Kultur- og Samfunnsutvalget, skape engasjement og etablere nye relasjoner på tvers av studier ved HIL og andre Høgskoler/Universitet? Søk på styreverv hos KULSAM. Vi ønsker deg som mener at studenter bør ha et samfunnsengasjement ut over egne studier.

Vi kan tilby spennende samarbeider, organisasjonslæring og tverrfaglig relevans. Vi søker: Leder, nestleder, markedsføring-, økonomi- og arrangementsansvarlig.


Leder er tradisjonsbærer og har hovedansvar for styret, samt hovedansvar for organisasjonen som helhet. Leder innkaller også til styremøtene regelmessig og setter også saksliste.

Nestleder har hovedansvar for medlemsregistrering og innkalling til medlemsmøtene. Nestleder sitter i Vinterball-komitéen for å bidra til å gjøre rom for foreningens tradisjoner. Nestleder er sekretær, både under medlemsmøter og styremøter. Dersom leder ikke har anledning til å stille har nestleder funksjon som leder, og samme stemmerett.

Økonomiansvarlig skal skrive budsjett ved semesterstart i samarbeid med resten av styret. Vedkommende skal føre kontinuerlig regnskap gjennom sittende tid i styret. Alt skal registreres i regnskapet senest en uke etter innlevering av kvitteringer for utlegg.

Arrangementsansvarlig har hovedansvaret for gjennomføringen av KULSAMs arrangementer. Arrangementsansvarlig har delegerende myndighet overfor frivillige medlemmer og styremedlemmer i forbindelse med gjennomføringen av KULSAMs arrangementer.

Markedsføringsansvarlig har ansvar for å kontinuerlig fremme foreningen, holde alle markedsføringskanalene oppdatert med ny info til enhver tid og drive generell markedsføring rundt kommende arrangementer/events. Markedsføringsansvarlig har i tillegg hovedansvar for å bestille markedsføringseffekter ved nødvendighet og i samråd med styret.

Send en mail til kulturutvalget.lillehammer@gmail.com med din søknad. Frist for søknad er 24.mars. Har du spørsmål til de ulike stillingene, ta kontakt med en av oss i KULSAM, eller overstående mail-adresse for en uforpliktende prat. Se også www.kulsam-lillehammer.com, facebook eller instagram.

 

Advertisements
Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: